Joutsenon Pelastakaa Lapset on mukana Eväitä Elämälle –ohjelmassa. Tällä hetkellä yhdistyksemme jakaa harrastustukea ja oppimateriaalitukea. Tavoitteemme on jatkossa myös osallistua mentoritoimintaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Eväitä Elämälle – ohjelman eri tukimuodot on suunnattu vähävaraisille lapsiperheille. Perheille, joissa esimerkiksi huoltajan pitkään jatkuneen sairauden tai työttömyyden vuoksi taloudellinen tilanne on erittäin tiukka. Ohjelman avulla haluamme varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sen, että perheen taloudellisten ongelmien vuoksi lasten oikeus hyvään kehitykseen ja osallisuuteen ei vaarannu.

Perheet voivat hakea taloudellista tukea lasten harrastusmaksuihin, lukiokirjoihin ja ammatillisissa opinnoissa tarvittaviin materiaaleihin. Taloudellinen tuki annetaan todellisten kulujen perusteella. Raha-avustuksia ei myönnetä.

Tällä hetkellä yhdistyksemme voi ottaa hakemuksia käsiteltäväksi.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä

Oppimateriaalitukihakemus: https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2015/12/21102033/03-hakemus_oppimateriaalituki_paivitetty.pdf

Harrastustukihakemus: https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2015/12/21102007/04-hakemus_harrastustuki_paivitetty.pdf

 

Tiedustelut ja hakulomakkeen palautus:

pelastakaalapset.joutseno@gmail.com

Ole yhteydessä!